Skip to main content

PO-33 KO!, PO-35 speak, how do i record?